404 Not Found


nginx/1.0.15
Vị trí hiện tại : Home » Download » Multimedia » MapInfo 9.5.1 Phần mềm vẽ bản đồ Cr@ck

MapInfo 9.5.1 Phần mềm vẽ bản đồ Cr@ck

Phần mềm vẽ bản đồ dùng để mở các file .map .id  .dat

B1: Các bạn download bản MapInfo 9.5.0.35 tại đây: Download hoặc Download
- B2: Cài đặt MapInfo dùng thử trong 30 ngày.
- B3: Chạy chương trình MapInfo dưới dạng thử 30, lưu ý là không Acti  đâu nhé và chọn Conti;
- B4: Tắt chương trình MapInfo đi.
- B5: Download XXX tại đây: Download
- B6:Cài đặt XXX vừa download về. Lưu ý là bạn phải chọn đúng thư mục mà  bạn đã cài đặt MapInfo 9.5 nhé.
- B7: Khởi động MapInfo lên để xem thành quả nhé và bạn đã có MapInfo V  9.5.1

Thông tin Tác giả

Số bài đã viết cho VHA : 184

Bình luận (6)

Để lại Bình luận

© 2008 by TraiTimYenBai.Net

Lên đầu trang